Colofon

Van maandag tot en met zaterdag is het mogelijk de Jacobuskerk te bezoeken van 9.00 tot 21.00 uur.
De diensten zijn 's zondags om 9.30 uur. Van 11.00 tot 21.00 uur kunt u op zondag de kerk bezichtigen.

U bent altijd welkom.
Contactadres:
pc/plaats
Telefoon:
Email:
Borgweg 11
9914 PC Zeerijp
0596 571826
hwierenga@planet.nl