RIEPSTER CANTORIJ


De Riepster Cantorij is in 1971 opgericht op initiatief van de toenmalige pastor B.J. Ligtenberg, met het doel, de kerkelijke gemeente van de Jacobuskerk te Zeerijp te helpen bij het aanleren van nieuwe liederen en de gemeentezang te bevorderen. Jarenlang is organist en orgeldocent Stef Tuinstra de dirigent geweest van de Riepster Cantorij. Sinds 1995 vervulde Anjo de Haan deze functie. Vanaf februari 2005 heeft Henk de Vries de functie van cantor op zich genomen.


In 1996 heeft de cantorij het 25-jarig jubileum feestelijk gevierd met o.a. de uitvoering van de cantate "Alles was ihr tut" van Dietrich Buxtehude, begeleid door instrumentalisten.


De Riepster Cantorij heeft deelgenomen aan het CD project Koren in de Regio. Op CD no 5 "Winsum en Loppersum" is zij te horen in drie composities, waaronder het eeuwenoude "Agnus Dei" van Hans Leo Hassler.

De cantorij telt momenteel 22 leden en vierde op 23 september 2001 haar 30 jarig bestaan. Kerkmusicus en componist Willem Vogel heeft speciaal voor deze gelegenheid een motet geschreven voor de Riepster Cantorij. Dit motet is uitgevoerd in een feestelijke jubileumdienst op zondag 23 september 2001.

De cantorij werkt maandelijks mee aan de diensten. Soms in een ochtendgebed, soms in een dienst van Schrift en Tafel.

                                                                                  
In de eerste helft van 2006 werkt de Riepster Cantorij mee op de volgende data:

Datum Maand Jaar Plaats Dienst
21 juni 2009 Loppersum, Geref. kerk aanvang 9.30 u.
20 september 2009 Zeerijp, Jacobuskerk aanvang 9.30 u.
25 oktober 2009 Leermens, Donatuskerk aanvang 9.30 uur
22 november 2009 Zeerijp, Jacobuskerk Laatste zondag kerkelijk jaar, S + T aanvang 9.30 u.
25 december 2009 Zeerijp, Jacobuskerk Kerstmorgendienst, aanvang 10.00 u!